GLB Bygg är medlem i BI


Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

ROT-avdrag

ROT
ROT-avdrag för Rep, Om- och Tillbyggnad.
Läs mer på skatteverkets hemsida.

GLB Bygg är ansluten till ID 06

logo

ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen
Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.