OM OSS

IMG_7608.JPG
 
 

En säker byggpartner

 
 
 

Vi är en byggfirma som kan det mesta. Våra kunder sträcker sig från bostadsrättsföreningar, statliga eller kommunala uppdrag till privata fastighetsägare och vi arbetar främst inom Fyrkanten området (Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn). Vi lägger stor fokus på att lyssna till våra kunder, för är kunden nöjd är även vi det. Genom lång erfarenhet och kunniga medarbetare och partners kan vi säkra att jobbet blir gjort och det med råge. Vi är det lokala företaget men med det stora bolagets resurser, vilket leder till korta beslutsvägar och ett nära samarbete med kund. 

GLB i Norrbotten AB som grundades 1995 har i dagsläget ca 50 anställda. Vi har alltid kunden i första led och varje projekt utförs med stor ansvarskänsla. Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader - totalentreprenader, generalentreprenader och partneringprojekt. Alla projekt är naturligtvis av intresse men vår styrka ligger i partnering- och samverkansprojekt. I projekteringsskedet bistår vi med att säkerställa produktionskostnaden och medverkar till att finna de rätta tekniska lösningarna. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt skapar oss en bild av hur beställarens driftorganisation arbetar så att vi säkerställer deras synpunkter och arbetssätt. 

Projektledning, utförande och uppföljning sker konsekvent i väl sammansvetsade team som har nära och öppen kontakt med dig som kund, myndighet, arkitekt, konsult, leverantör och underentreprenör. De underentreprenörer och leverantörer som vi handlar upp för våra entreprenader föredrar vi att kalla partners. De är noga utvalda och har arbetat med oss under en längre tid. Vi är alla lika beroende av att göra ett perfekt arbete hos dig som kund. 

Dock är vi aldrig främmande för att etablera nya kontakter, men det sker förstås enbart utifrån goda referenser.

 
 

Ett urval av våra kunder